Sådan fungerer det at låne høns 

Det er en lille miljøforening Lokalagenda 21 i Gladsaxe der låner hønsene ud, det har vi gjort siden begyndelsen af dette århundrede. Vi gør det fordi hønsene er miljøvenlige dyr der bla spiser køkkenrester, og dermed minimerer affaldsmængden. Desuden lægger de dejlige æg.

 

Læs mere om Lokalagenda i Gladsaxe, som låner hønsene ud: LA21 GladsaxeHonsefrs3

Vores hønseudlån er altså ikke en sommeraktivitet for familien eller børnene, men en mulighed for at afprøve om det at holde høns er noget for dig/jer. Vi låner dem ikke kun ud om sommeren, men hele året, så du kan altså få hønsene tilbudt lige før jul. Selvom det ikke er et underholdnings-projekt, er høsene som regel tamme og underholdende. De bliver ofte til stor glæde for børne og hele familien. Selvom høns ikke er kæledyr, kan de godt lide opmærksomhed fra os mennesker, især hvis vi har en godbid til dem.

Du kan komme på venteliste til at låne 3 høns og et transportabelt hønsehus ved at sende en e.mail til Jens Juhl på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Der skal oplyses om adresse, telefonnr.

Når du skriver dig på ventelisten skal du huske at melde dig af, hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at være med længere, der er jo andre der er på ventelisten, og husker du ikke at melde fra, påfører du mig, der arbejder frivilligt og ulønnet med dette, en del arbejde, med at kontakte den næste. Du skal altså være afklaret omkring dette spørgsmål. Høns er hyggelige og nyttige dyr, men der er selvfølgelig arbejde med dem, de skal have mad, der skal muges.

 

 Der er måske lidt kø

 Om sommeren er der ofte kø, men det plejer nu ikke at vare så længe. Hvor lang køen er, kan jeg som administrator oplyse, så spørg endelig, bedst ved at sende mig en e.mail, jeg skal jo lige ind i min computer for at se ventelisten. Der kan dog opstå den situation, at nogen melder fra, eller ikke ønsker hønsene i hele 3 måneders perioden, så kommer tidspunktet hurtigere, så der er ingen faste tidspunkter, og man kan ikke i forvejen bestemme hvilke tidspunkter man gerne vil have hønsene på, det afhænger af din tur på ventelisten. Husk lige at give besked når du ikke længere ønsker at stå på ventelisten.

Når det bliver din tur

Først til møllehensefres2

Når det så hønsefræserne skal skifte plads, sender jeg en enslydende e.mail til de 3 øverste på ventelisten. dette for at spare mig for en del arbejde når folk fx ikke har meldt fra og ikke ønsker at låne høns. Den der melder først tilbage bliver så den nye hønselåner. De to andre vil få tilbudet igen næste gang der skal skiftes, sammen med den næste på listen.

Derefter sender jeg dig en e.mail. den samme e.mail går til den person der har de høns du skal overtager. I skal så aftale med hinanden hvordan og hvornår du kan hente hønsene. I skal så i fællesskab aftale hvordan skiftet skal foregå, og det har i selvfølgelig rimelig tid til. Den låner som hønsehuset står hos har forpligtelse til at hjælpe dig med at læsse det. Der kan bruge en relativ stor trailer, men det transportable hønsehus kan deles i 2 dele. Målene på hønsefræseren er B 140 L 240 H 120 alt sammen cm. Til længden skal lægges to håndtag på ca 30 cm.  Der følger fodertrug og vandbeholder med. 

 

Hvad spiser de så

Det er en skrøne at høns er altædende, men de spiser det meste. Grønt ukrudt og grønsager fra haven er de som regel glade for, især bladbeder, og de små spirer fra skvalderkål. Kål g kålrester samt salat og salatrester er lækkerier for dem.

Fra køkkenet spiser de madrester. De tager det meste med stor fornøjelse, og især spagetti, brød- og osterester vil de kaste sig over. Lad være med at give dem æggeskaller, fordi der er en risiko for t de bliver kanibaler og begynder at spise deres egne æg.

De skal selvfølgelig have hønsefoder i form af æglægningsfoder der indeholder alt det de har brug for af hensyn til æglægning og deres helbred. En høne kan ikke holde varmen ved udelukkende at spise grønsager. Det er en stor gevinst for husholdningen med de 3 høns. Omkostningerne til deres købefoder opvejes let af de gode æg de lægger.

 

Vil du beholde hønseneHnsefres

Det sker meget ofte at den som låner hønsene beholder dem. Så får du helt nye unge høns. Man kan beholde hønsene hvis man betaler for 3 nye, ca 250 kr. Det er jo det som det drejer sig om, at komme til at holde høns.

Hvis hønsene bliver hos den tidligere låner, er det kun hønsehuset der flyttes, og så skal du og jeg ud til vores leverandør efter høns til dig. Han sælger også det økologiske foder hønsene skal have. Du skal selv sørge for foder og strøelse til hønsene, samt give dem frisk vand, men til gengæld har du også æggene.

Herefter har du hønsene i 3 måneder, hvorefter du får en e.mail fra mig ca 2 uger før udløbstid, om at de nu skal videre til den næste låner.

Hønsehuset skal videreleveres rengjort. Sker der skader på materiellet skal det meddeles til mig, så kommer vi forbi og reparerer det. Lukker du hønsene ud i haven er det fint med os, men snupper ræven en af dem, er du erstatningspligtig med 3 nye høns. Man kan nemlig ikke sætte en ny høne ind til de gamle, de vil simpelthen mobbe den.

For at låne hønsene skal man bo i Gladsaxe kommune, eller have en kolonihave i kommunen, eller arbejde i en virksomhed i kommunen. Der kan dog dispenseres fra denne regel. Man kan sagtens komme på ventelisten hvis man bor i en nabokommune, blot har Gladsaxeborgerne fortrinsret, men det hænder ind i mellem at folk fra andre kommuner låner dem. Grunden til denne forskelsbehandling er, at Gladsaxe er vores sponsor, og har givet tilskud til at vi har kunnet bygge hønsehusene.

Økonomisk hviler projektet i sig selv, det er derfor man selv skal betale transport, eller selv transportere dem. Det er også derfor man skal betale de høns man mister, Foreningen Lokalagende 21 er en forening af udelukkende frivillige, og der er inken penge i foreningen.

Her kan du læse mere om Lokal Agenda 21 i Gladsaxe: LA21

Jeg er bestyrer af udlånet.

Jens Juhl

Tlf. 29926224

e.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.